In momentul de fata exista 8 linii de fonduri europene nerambursabile, de abordat in cazul in care doriti sa puneti bazele unei afaceri non-agricole.

Va sunt puse la dispozitie, in cadrul acestui articol, criteriile de eligibilitate, finantarile disponibile, precum si tipurile de afaceri care se incadreaza in baremele de aprobare a banilor europeni.

Programul Operational Regional – linia 2.1 A – Microintreprinderi

Termenul limita de depunere a aplicatiilor este 27/04/2017, ora 12:00. Aceasta linie de finantare este deschisa din data de 27/07/2016.

Intervalul financiar care poate fi obtinut, in cazul in care proiectul depus va fi aprobat, este cuprins intre 25.000 si 200.000 de Euro. Bugetul total disponibil in cadrul acestei linii de finantare este de 243 milioane de Euro, cu provenienta, in procent de 85%, din partea Comisiei Europene, iar 15% din bugetul de stat.

Aveti posibilitatea depunerii proiectului dvs. si in format electronic aici.

Domeniile de activitate care sunt luate in calcul in cadrul liniei de finantare 2.1 A sunt dintre cele mai diverse, ceea ce constituie un real avantaj.

Totodata, trebuie mentionat faptul ca sunt eligiblie doar firmele din orice oras din Romania, cu exceptia celor din zona Bucuresti-Ilfov, iar firma al carui proiect este aprobat trebuie sa asigure o investitie proprie de minim 10%.

Programul Operational Regional – linia 2.2 – Microintreprinderi si IMM-uri

 Proiectele pot fi depuse pana la data de 23/08/2017, ora 12:00. Orice proiect destinat sprijinirii crearii si extinderii capacitatilor avansate de productie si dezvoltarii serviciilor, care va fi aprobat, poate primi finantare intre 200.000 si 1 milion de Euro. Totalul bugetului disponibil in cadrul acestei linii de finantare este de 172.94 milioane de Euro. Exista, de asemenea, posibilitatea depunerii online a proiectelor aici.

Firmele eligibile trebuie sa acopere din fonduri proprii un procent de minim 30%, trebuie sa asigure un numar minim de 3 salariati si nu sunt eligibile firmele din zona Bucuresti-Ilfov.

Programul Operational Capital Uman – linia Romania Start-up Plus – Start-up-uri

Prin programul POCU pot fi asigurate finantari de pana la 40.000 de Euro destinate deschiderii de start-up-uri. Bugetul total disponibil in cadrul acestei masuri este de 105 milioane de Euro, insa aplicatia de tip POCU presupune numeroase evaluari, ceea ce face drumul de obtinere a finantarii destul de anevoios.

Zona Bucuresti-Ilfov este, de asemenea, exclusa de la acest tip de finantare.

Diaspora Start-up

Aceasta linie este similara celei anterioare, cu mentiunea ca persoanele eligible sa aplice pentru astfel de finantari sunt romani din strainatate. Conditia impusa pentru ca ei sa fie 100% eligilbili pentru finantare este sa se intoarca in Romania si sa puna bazele unei afaceri in tara. Se estimeaza un numar de aproximativ 300 de firme care vor fi infiintate prin intermediul acestei linii de finantare (disponibila prin POCU 2014 – 2020).

Programul Operational Competitivitate. PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare/ Secţiunea A – IMM-uri si firme mari cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare

Fondurile disponibile sunt nerambursabile si insumeaza un total de 23.874.000 de Euro. Intervalul financiar la care poate avea acces un proiect aprobat este cuprins intre 4.5 si 90 milioane RON. Puteti depune proiectul dvs. si in format online, aici. Pentru acest tip de finantare sunt eligibile inclusiv firmele din zona Bucuresti-Ilfov. Cel mai mare dezavantaj consta in faptul ca rata de finantare din surse proprii este ridicata (intre 30% si 90%, in functie de mai multi indicatori: dimensiunea firmei, regiunea in care activeaza etc.).

Programul Operational Competitivitate. PI1.2/OS1.3/ Creşterea investiţiilor private în Cercetare-Dezvoltare-Inovare – IMM-uri si firme mari

Bugetul alocat este de 62.8 milioane de Euro, iar valoarea maxima care poate fi obtinuta de un proiect aprobat este de 15 milioane RON. Exista 2 tipuri de proiecte care pot obtine finantare: care au domeniu de activitate in cercetarea industriala sau in dezvoltarea experimentala.

Propunerile de proiecte pot fi depuse in system on-line, aici.

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), Submasura 6.2 – “Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”. – PFA-uri, IMM-uri

Pot fi obtinute finantari de pana la 70.000 Euro pentru fiecare proiect aprobat, cu domeniu de activitate in: productie, medicina umana, medicina veterinara si agroturism. Pentru proiectele care desfasoara un obiect de activitate diferit de cele specificate mai sus, se poate furniza o finantare de maxim 50.000 Euro. Proiectele pot fi depuse si on-line, aici.

Beneficiarul finantarii nu trebuie sa aduca o investitie proprie, insa pentru a fi eligibil, proiectul trebuie sa presupuna investitia in mediu rural.

Submasura 6.4 – “Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” – PFA-uri, Microintreprinderi si intreprinderi mici

 Sprijinul financiar acordat este nerambursabil si poate ajunge pana la maxim 200.000 de Euro/proiect aprobat, furnizat in decursul a 3 ani fiscali. Prin intermediul acestei masuri sunt sprijinite afaceri in mediul rural, dar care nu trebuie sa fie agricole. Se pot face aplicatii online aici.

In cazul acestei masuri, beneficiarul trebuie sa asigure finantarea din surse proprii a minim 10% din valoarea proiectului.

 

Urmeaza sa puneti bazele unei societati? Apelati cu incredere la numarul de telefon: 0725 535 555.