Servicii de contabilitate si consultanta financiar-contabila

Cu o vasta experienta acumulata in domeniul financiar-contabil, echipa noastra de specialisti (experti contabili, experti fiscali si inspectori de personal) garanteaza calitatea serviciilor oferite: contabilitate, consultanta, salarizare si expertize contabile.

Contabilitate

– tinerea/supravegherea contabilitatii
– analize economico-financiare
– efecturaea de lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal (fise sintetice contribuabil, certificate fiscale, raportari catre Institutul de Statistica, etc.)
– indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale conform prevederilor legale
– calcularea si inregistrarea contabila a impozitelor si taxelor datorate, inclusiv consultanta in vederea minimizarii acestora in conformitate cu legile in vigoare
– reprezentare in fata autoritatilor locale
– intocmirea registrelor contabile prevazute de legislatia in vigoare (registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare)
– intocmirea situatiilor financiare de la sfarsitul exercitiului financiar (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, note explicative, etc.)
– expertize contabile, cenzorate

Consultanta

– consultanta in caz de litigii
– evaluarea potentialului afacerii, vanzare, cumparare
– Cash Flow / administrarea bunurilor
– intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
– analiza rapoartelor contabile
– expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice in conditiile prevazute de lege
– consultanta financiara si fiscala

Salarizare

– calculul drepturilor salariale si a contributiilor sociale aferente
– asistenta la incheierea si desfacerea contractelor de munca in conformitate cu prevederile Codului Muncii in vigoare si inregistrarea contractelor la Camera de Munca
– intocmirea si depunerea in termenul legal a statelor de salarii si a declaratiilor privind contributiile sociale
– intocmirea Regulamentului de Ordine Interna
– intocmirea fiselor fiscale pentru angajati
– depunerea lunara a dovezii platilor angajat/angajator (copii dupa ordine de plata impozite si state de plata)
– declaratii venit global

Expertize contabile

– verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice
– modulde calcul, inregistrare si achitare a obligatiilor catre stat rezultate din activitatea societatii
– verificarea gestiunii societatii din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate
– efectuarea de catre administrator/contabil a inregistrarilor legale in contabilitate
– respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare Administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente
– verificarea legalitatii contractelor intocmite cu furnizorii si clientii societatii, modul lor de derulare
– verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de Administrator si a platilor efectuate, baza lor legala si necesitatea efectuarii tuturor categoriilor de cheltuieli
– stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale